Visie en Missie

Mensen met autisme hebben vaak bijzondere en onvermoede talenten. Zij willen die graag ontdekken en verder ontwikkelen, maar weten niet hoe zij dat aan moeten pakken. Daar is een passende, veilige en professionele omgeving voor nodig.

Visie

Door tegemoet te komen aan de behoeften en wensen van mensen met autisme krijgt talent de kans die het verdient. Het zorgt voor welbevinden, zelfvertrouwen en het versterkt het gevoel van eigenwaarde. Dit komt ten goede aan mensen met autisme én de samenleving.

 

Missie

Theaterwerkplaats Kazou is een leer- en werkplaats voor mensen met autisme van alle leeftijden die affiniteit hebben met theater. Kazou biedt dagbesteding in een theateromgeving. De dagbesteding bestaat uit lessen (in kleine groepen) op het gebied van muziek, drama en dans en werkzaamheden die nodig zijn voor het runnen van een theater zoals catering, verzorgen van kleding en decors, schoonmaken en opruimen, helpen bij voorstellingen etc. Met de meer gevorderde leerlingen maken we professionele voorstellingen voor theater en evenementen.

 

Kazou werken met professionele vakdocenten en begeleiders die ervaring hebben met mensen met autisme. Daarnaast bieden we studenten van vakopleidingen de mogelijkheid om stage te lopen.

Uitgangspunten

Autisme en Theater zijn de uitgangspunten van het aanbod van Theaterwerkplaats Kazou.

  • Kazou biedt een omgeving waar mensen met autisme en affiniteit met theater van alle leeftijden zich kunnen ontwikkelen in alle facetten van het theater en het theatervak.
  • Kazou levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen met autisme met behulp van theater en theater gerelateerde activiteiten.
  • Kazou laat een breed publiek kennismaken met professioneel theater gemaakt door mensen met autisme waardoor integratie, inclusie en participatie worden bevorderd.